Former Chancellors, University Council Chairs and Rectors

Chancellor

Name Tenure
1 Vasco de Almeida e Costa 1984 – 1986
2 Carlos Montez Melancia 1986 – 1992
3 Vasco Joaquim Rocha Vieira 1992 – 1999
4 Ho Hau Wah 1999 – 2009
5 Chui Sai On 2009 – 2019
6 Ho Iat Seng 2019 – the present

Chair of University Council

Name Tenure
1 Ho Yin 1981 – 1983
2 Ma Man Kei 1984 – 1988
3 Stanley Ho 1989 – 1992
4 Vasco Joaquim Rocha Vieira 1992 – 1999
5 Ho Hau Wah 1999 – 2001
6 Tse Chi Wai, Daniel 2001 – 2014
7 Lam Kam Seng, Peter 2014 – the present

Rector

Name Tenure
1 Hsueh Shou Sheng 1981 – 1986
2 Lin Ta Kuang 1986 – 1987
3 Hsueh Shou Sheng 1987 – 1991
4 Li Tianqing 1991 – 1994
5 Mário Nascimento Ferreira 1994 – 1997
6 Zhou Ligao 1997 – 1999
7 Iu Vai Pan 1999 – 2008
8 Wei Zhao 2008 – 2018
9 Yonghua Song 2018 – the present
Top