Research Committee
(Academic Year 2018/2019)

Academic Unit Member

FAH Prof. Victoria HARRISON
Prof. Jie XU
FBA Prof. Rose Neng LAI
Prof. Lianjie SHU
FED Prof. Timothy Kheng Guan TEO
Prof. Jianxia DU
FHS Prof. Renhe XU
Prof. Edwin Chong Wing CHEUNG
FLL Prof. Augusto Teixeira GARCIA
Prof. Zhe LI
FST Prof. Ken Kam Weng TAM
Prof. Carlos SILVESTRE
FSS Prof. Timothy Alan SIMPSON
Prof. Li SHENG
AMSV Prof. Pui-In MAK
IAPME

Prof. Zikang TANG

ICMS Prof. Yitao WANG
GRS

Prof. Wei GE


ICI Prof. Jerome YEN