Research Committee
(Academic Year 2018/2019)

Academic Unit Member

FAH Prof. Victoria HARRISON
Prof. Jie XU
FBA Prof. Jinghan, CHEN
Prof. Lianjie SHU
FED Prof. Jianxia DU
Prof. Kwok Cheung CHEUNG
FHS Prof. Renhe XU
Prof. Edwin Chong Wing CHEUNG
FLL Prof. Augusto Teixeira GARCIA
Prof. Zhe LI
FST Prof. Ken Kam Weng TAM
Prof. Carlos SILVESTRE
FSS Prof. Timothy Alan SIMPSON
Prof. Li SHENG
AMSV Prof. Pui-In MAK
IAPME

Prof. Zikang TANG

ICMS Prof. Yitao WANG
GRS

Prof. Wei GE


ICI Prof. Jerome YEN