PhD Supervisors

 

Assessment and Evaluation:

Arts Education:

Kwok Cheong CHEUNG

Chester Chun Seng KAM

Pey Tee OON

 

Yuen Yi LO (Fine Arts)

Michael Zihao LI (Dance)

Ze Xun ZHANG

 

 

Early Childhood Education:

English Language Teacher Education:

Boby Ho-Hong CHING

Jianxia DU

Bi Ying HU

Juan ZHANG

Hsu Min CHIANG

Zhengdong GAN

Barry Lee REYNOLDS

Shulin YU

 

Educational Measurement / Quantitative Research Methodology:

Educational Psychology:

Shing On LEUNG

Chester Chun Seng KAM

Yisu ZHOU

Wei Wen CHEN

Boby Ho-Hong CHING

Ming Ming ZHOU

Miranda Chi Kuan MAK

 

 

Educational Technology:

Language and Literacy Development:

Kan Kan CHAN

Jianxia DU

Barry Lee REYNOLDS

Ming Ming ZHOU

 

Barry Lee REYNOLDS

Juan ZHANG

Siu Kwai YEUNG

Shulin YU

 

Physical Education and Sport Studies:

Mathematics and Science Education:

King Yan Walter HO

Zhaowei KONG

 

Boby Ho-Hong CHING

Bing WEI